De waarde van het creëren van het gezamenlijke veranderverhaal!

Bij HillFive begeleiden we veel bedrijven en teams in verandertrajecten. We helpen ze met doelen stellen, deze te meten en bij te sturen als er zich afwijkingen voor doen. Onderdeel van deze begeleiding kan zijn dat we het managementteam ondersteunen met het creëren van hun veranderverhaal, of zo je wil verbeterverhaal of compelling story.

Het opzetten van een veranderverhaal met je managementteam wordt nog regelmatig als niet interessant of als te soft bestempeld. Wat hierbij vergeten wordt, is dat het proces van het tot stand komen van dit veranderverhaal de eerste stappen in de verandering zijn. Je gaat als MT als eerste door de transitiecurve die medewerkers in een later stadium ook zeker zullen doorlopen.

Als dit proces goed doorlopen wordt, kom je te weten wat de belemmerende overtuigingen van jezelf en je collega MT leden zijn en hoe iedereen in de ‘veranderwedstrijd’ zit. Uiteindelijk wordt het een verhaal waarmee je aan elkaar en aan je medewerkers kan uitleggen waarom de voorgenomen verandering zinvol is en wat het betekent voor betrokkenen. Hiermee creëer je een gezamenlijk startpunt en gedeelde visie op de aanpak.

Het helpt je om vanuit een integrale bril te kijken naar de impact van de verandering en veranderen als iteratief proces te zien. Het is een routemap, waarbij steeds geleerd en bijgestuurd wordt op wat er zich in het hier en nu voordoet, in plaats van het eenmalig doorlopen van een stappenplan.

Belangrijk is dat de gekozen verandervisie en werkmethoden goed aansluiten bij de organisatie en direct een impuls geven om op een andere manier te acteren – een manier die past bij het beoogde doel.  Bij die andere manier van acteren past uiteraard de voorbeeldrol van het MT.

Hoe werkt dit dan?

Het is eigenlijk net zoals wanneer ik met mijn gezin op vakantie ga. De missie is 3 weken vakantie, de visie is dat dat in het buitenland moet zijn met kans op goed weer, maar iedereen heeft zo zijn eigen beweegreden voor het reisdoel, ik wil bijvoorbeeld naar Cuba omdat het nu nog zo authentiek is, mijn vriendin wil graag naar Canada omdat daar een oude tante woont die ze graag nog een keer wil bezoeken en mijn zoon van 8 wil graag naar Disneyland Parijs, omdat daar de meest vette achtbaan van Europa is volgens zijn vriendje. Na enige discussie komt er een gezamenlijk reisdoel uit en begint de voorpret, namelijk het uitzetten van de route en de invulling van de reis (we huren in ieder geval een dag een Chevy uit 1968 en we gaan zeker naar een pretpark met achtbaan in Canada ;-).

In management teams zien we vaak een vergelijkbaar beeld. Er is een gezamenlijke missie én ieder MT lid heeft een “eigen” doel wat vaak onderdeel is van jouw visie hoe het bedrijf de toekomst in kan. Met het veranderverhaal creëer je gezamenlijk de visie, het doel en de weg naar dat doel. Hierbij helpt het om de onderstaande vragen met elkaar te beantwoorden. Zodat je uiteindelijk tot één verhaal komt wat door allen gedeeld en uitgedragen wordt.

Het veranderproces en de bijbehorende emoties

X = wanneer dit element afwezig is, dan treedt de genoemde emotie op.

Voor medewerkers is het van belang dat je als MT kan uitleggen waarom de voorgenomen verandering zinvol is. Je kan dan de noodzaak, de visie en het plan aan iedereen uitleggen. Maar maak je geen illusies, hoe goed je het ook uitgewerkt en uitgelegd hebt, het gevoel van ongemak over de (voorgenomen) veranderingen steekt bij tijd en wijle altijd weer de kop op, bij zowel jezelf, je mede MT leden als bij de medewerkers. Het zijn emoties over de feiten die zich voordoen in het verandertraject. De kunst is onderscheid te maken tussen de feiten en de emoties over deze feiten. Over dat laatste in discussie gaan is, behalve het tonen van begrip, een kansloze missie. Het veranderverhaal helpt je om vooral om bij de feiten te blijven.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Delivering New Horizons

Benieuwd geworden? We maken graag kennis!
Scroll to Top

Diensten

Sectoren