Energiesector

Jouw uitdaging: de energietransitie en de inzet van duurzame energiebronnen

Wanneer je flexibel en daadkrachtig wilt optreden binnen de energietransitie is vereiste nummer één: proactieve en betrokken medewerkers. Zij dienen immers bestaande werkwijzen te verbeteren en marktkansen te vertalen naar concrete producten en diensten.

Samen zetten we de juiste stappen

Een ander herkenbaar doel? Vooroplopen om te voldoen aan steeds strengere wetgeving omtrent de verlaging van CO2-uitstoot.  

De oplossing: strategie vertalen naar de praktijk

Onze experts staan in de startblokken; door het onbenut potentieel van medewerkers aan te spreken, worden betere prestaties en draagvlak onder de medewerkers gerealiseerd. HillFive heeft specifieke expertise binnen de energietransitie en kan jouw bedrijf helpen bij de overgang naar duurzame energiebronnen.  

Case: in actie met RWE Generation

De energiemarkt is veranderd van een distributiemarkt naar een interactiemarkt. Niet alleen systemen en processen veranderen, medewerkers moeten ook flexibeler worden en zich sneller aanpassen. De oude manier van werken met lange lijnen van besluitvorming voldoet niet meer aan de eisen die worden gesteld vanuit de omgeving.  

De implementatie van Performance Management. Als onderdeel van het NWoW-programma hebben onze experts de implementatie van Performance Management verzorgd. We ontwierpen een systeem met transparante doelstellingen, managementrapportages met effectieve KPI’s en introduceerden de prestatiedialoog.  

De vergadertijd is met 40% verminderd en het besluitvormingsproces is met 2 weken verkort. We voerden een nieuw actie- en beslissingskader in. En prestatiedialogen over doelstellingen en ambities van teams en presentaties aan het bestuur over de projectstatus van RWE-G-medewerkers (link naar de werkvloer) zijn geïmplementeerd. Daardoor is de flexibiliteit in de snel veranderende energiemarkt vergroot. 

RWE Generation is met 15.000 medewerkers verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van haar stroom producerende installaties in Europa. Deze klant heeft een traditionele portefeuille van energiecentrales waaronder bruinkool, steenkool, gas, biomassa, waterkracht en kerncentrales die samen goed zijn voor ongeveer 50 gigawatt aan productiecapaciteit.
Diensten lensen HillFive

Benieuwd hoe we jouw uitdaging benaderen? Onze experts kijken en acteren door drie verschillende lenzen!

Verbeteren

Het kan altijd beter. De producten, dienstverlening en de mensen die het werk doen. Wij helpen jou om nieuwe kansen te zien, ze met beide handen beet te pakken en de verbetering te realiseren.

Veranderen

Veranderen is overleven. Want je wilt jouw organisatie verder brengen; daar hebben jouw medewerkers durf, kennis en inspiratie voor nodig.

Verduurzamen

Verduurzaming is meer dan een vinkje. Een heldere structuur met praktische oplossingen maakt jouw klimaatimpact meetbaar. 
Is stilstaan nu echt geen optie meer?
We maken graag kennis!
Scroll to Top

Diensten

Sectoren