Verbeteren

Het kan altijd beter

En daar kunnen wij je bij helpen. Door te investeren in verbeteringen legt jouw organisatie een solide basis voor verandering en verduurzaming. Maak je proces efficiënt, effectief en duurzaam.

Verbeteren op de lange termijn

Als wij bij jou verbeteren, dan starten we met de juiste diagnose en een plan van aanpak. Door naar de hele waardeketen van de organisatie te kijken, kunnen we processen naadloos op elkaar afstemmen. Een verbetertraject ziet er zo uit:  

Duurzaamheid en verbeteren gaan hand in hand

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Samen zorgen we voor een concrete CO2-reductie. Een blijvend succes creëren we met de juiste houding, gedrag, leiderschap en betrokkenheid van de medewerkers.

“Het afgelopen jaar stonden we voor verschillende belangrijke uitdagingen bij Solar Power. HillFive heeft ons echt geholpen om deze uitdagingen effectief aan te pakken door ons verbeterprogramma vorm te geven en aan te sturen. Ze hebben structuur geboden, onze verander- en verbetervaardigheden opgebouwd én het programma een echte business focus gegeven. HillFive heeft tastbare resultaten geleverd, waar nodig een spiegel voorgehouden en is erin geslaagd om deze weg met plezier te bewandelen.”
Thorsten Blanke, Senior VP Innogy Solar Power
Innogy

In 5 stappen naar een resultaat dat niemand voor mogelijk hield

Girl in a jacket

Begrijpen

Door praktijkinventarisatie en deskresearch leren we alle ins en outs van jouw organisatie  

Bedenken

We creëren de beste change-aanpak voor jouw organisatie en maken dit meetbaar 

Betrekken

Succes behalen we door samenwerking, kennisoverdracht en coaching mét de medewerkers  

Bereiken

Aantoonbare en meetbare stappen liggen nu in het bereik van jouw organisatie  

Borgen 

Een duurzaam resultaat waarborgen we door commitment, nieuwe routines en vaardigheden 

Wij werken binnen de volgende sectoren

Dit team zorgt voor prestatieverbetering door onbenut potentieel van medewerkers te herkennen, te erkennen, te ontwikkelen en aan te spreken.

Jacco Deirkauf

Internationaal Bedrijfskundige

Hans Spitsbaard

Technisch Bedrijfskundige

Rienk van der Vaart

Internationaal Bedrijfskundige

Jai Tjin-A-Ton

Projectstarter

Guus Holst

Bedrijfskundige

Mickey Bakker

Verandermanager en projectmanager

Vincent van Rooij

Lucht- en ruimtevaart ingenieur

Wietze Fabriek

Sales en Marketing specialist

Daarom bekijken we jouw uitdaging door drie verschillende lenzen

Verbetering legt de basis voor verduurzaming door duurzaamheidsaspecten in jouw bedrijfsvoering te integreren. Daarnaast draagt verbeteren bij aan het veranderen van de organisatiecultuur en -processen om duurzaamheid op lange termijn te waarborgen. 

Diensten lensen HillFive

Veranderen

Het kan altijd beter. De producten, dienstverlening en de mensen die het werk doen. Wij helpen jou om nieuwe kansen te zien en ze met beide handen beet te pakken.  

Verduurzamen

Verduurzaming is meer dan een vinkje. Een heldere structuur met praktische oplossingen maakt je CO2-reductie meetbaar. 
Wil je samen inzoomen op jouw organisatie om verbetering aan te zetten?
Scroll to Top

Diensten

Sectoren