Klantcase – Performance Management in een elektriciteitscentrale

Betere prestaties door MCRS

Veel energieproducenten vragen zich af hoe ze de balans kunnen vinden tussen de technische integriteit van centrales op de lange termijn en de kansen die er liggen bij sterk fluctuerende elektriciteitsprijzen op de korte termijn. Om de samenwerking tussen asset management, operations en commercie te kunnen verbeteren hebben we voor een grote energiecentrale het bestaande managementsysteem in kaart gebracht. We hebben daarvoor de MCRS (Management Control & Reporting System) methode gebruikt. Zie hieronder een voorbeeld van een MCRS bord. Lees hier meer over MCRS.

Met deze methode stel je de volgende vragen aan jezelf: Welke overleggen zijn precies nodig, met welke agenda en welke deelnemers? En welke KPI’s moeten we dan bespreken? Daarmee komt verspilling aan het licht, want niet alleen een elektriciteitscentrale heeft onderhoud nodig, ook de structuur waarmee hij wordt aangestuurd vraagt aandacht.

In de elektriciteitscentrale waar we MCRS toepasten, hebben we het proces anders ontworpen. Daardoor kon effectiever en efficiënter gestuurd worden en is de samenwerking binnen de waardeketen verbeterd.

 

 

Scroll to Top

Diensten

Sectoren