Klantcase – OGSM na een integratie

OGSM voor duurzame verandering

Door de overname van Innogy door Eon en de daaropvolgende verkoop van Innogy Renewables aan RWE vond een herstructurering plaats. De divisie Battery Storage werd samengevoegd met Solar Power, de divisie die wereldwijd zonneparken ontwikkelt. Om de integratie effectief te laten verlopen hebben we gebruik gemaakt van OGSM als methode. Met beide teams hebben we workshops doorlopen om gezamenlijke gedragen Objectives, Goals, Strategies en Measures af te spreken. Transparant, duidelijk en vooral eenduidig, zodat de overall doelen zijn vertaald naar concrete acties tot op de werkvloer en iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Hierdoor hebben mensen houvast, ook in deze periode van fusie en overname.

Scroll to Top

Diensten

Sectoren