Hoe word je klimaatneutraal?

Wat betekent klimaatneutraal

Klimaatneutraal houdt in dat een organisatie géén broeikasgassen (zoals bijvoorbeeld CO2) uitstoot óf dat deze uitstoot wordt gecompenseerd, meestal via projecten van compensatieorganisaties. Er zijn verschillende vormen van CO2-compensatie en dit maakt dat klimaatneutraal niet altijd hetzelfde betekent. Voor de één betekent klimaatneutraal dat er geïnvesteerd wordt in schone energie, voor de ander betekent klimaatneutraal dat er ook echt CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald. Er is op dit moment nog geen (internationale) overeenkomst over de exacte betekenis van ‘klimaatneutraal’.

Voor HillFive betekent klimaatneutraal zoveel mogelijk afscheid nemen van fossiele brandstoffen en voor het overige deel het (tijdelijk) compenseren met CO2 rechten.

Hoe past klimaatneutraal bij HillFive

We hebben als HillFive besloten om klimaatneutraal te worden. Bij ons gaat dat via een aantal stappen:

  1. Bewust worden:

We beantwoorden de vragen: Wat is klimaatneutraal precies? Welke organisaties doen dit al? Waar kunnen we zelf de eerste stappen zetten?

  1. Meten:

We meten welke fossiele brandstoffen we gebruiken en wat onze CO2 footprint is.

  1. Verminderen:

Hier maken we de keuze welke oorzaken meteen aan te pakken en voor welke meer tijd en voorbereiding nodig is.

  1. Compenseren:

In de transitie naar klimaatneutraal zullen we ook gebruik maken van compensatie. Niet structureel maar wel als overgang naar volledige klimaatneutraliteit.

  1. Klimaatpositief:

Het is op de langere termijn nog beter om CO2 terug te halen uit de natuur. Klimaatpositief is de stap die ook automatisch volgt uit onze ambitie.

We willen binnen HillFive ook invulling geven aan Nederlandse innovaties op klimaat impact gebied en investeren daarom in de ontwikkeling van de zon-elektrische auto van Lightyear. Hier lees je meer daarover https://hillfive.nl/nieuws-en-blogs/hillfive-investeert-in-lightyear/

Hoe helpen wij onze klanten naar klimaatneutraal

Prestatieverbetering realiseren mét onze klanten is wat ons motiveert bij HillFive. Vanuit de Lean & Agile gedachte gaat dit altijd over Safety, Quality, Delivery en Cost. De kunst is vervolgens om al deze drivers tegelijkertijd te beïnvloeden en de resultaten te borgen. Met het verlagen van kosten, verkorten van de doorlooptijd en het voorkomen van fouten wordt verspilling van geld, grondstoffen en tijd voorkomen. Het voorkomen van verspilling is tevens de belangrijkste driver van CO2 reductie. Hier sluit onze visie op prestatieverbeteren naadloos aan op onze ambitie tot klimaat neutraliteit. De CO2 die niet uitgestoten wordt, terwijl exact hetzelfde Lean/Agile bedrijfsresultaat wordt behaald, is hiermee 100% bespaard.

Kortom een Lean/Agile optimalisatie leidt altijd tot een hoeveelheid CO2 reductie. Nu we dit kunnen concluderen is de relevante vraag welke Lean/Agile maatregel tot welke klimaat impact leidt?

Waarom we samenwerken met de Climate Neutral Group

Het berekenen van de CO2 reductie die door een optimalisatie van processen plaatsvindt is een vak op zich. Daarom werken we samen met de professionals van de Climate Neutral Group. CNG heeft als missie het naar CO2 neutraliteit brengen van haar klanten. Deze missie sluit naadloos aan bij het duurzaam realiseren van prestatieverbetering door HillFive. We werken in een Lean/Agile optimalisatie samen met CNG wanneer onze klant de CO2 reductie aantoonbaar en meetbaar wil maken. Voor veel klanten is dit nu nog een optionele stap. We verwachten echter dat de eisen ten aanzien van rapportage over CO2 voor organisaties in de nabije toekomst sterk zullen worden aangescherpt. Accountants gaat auditen op de key controls ten aanzien van de processen die organisaties hebben om CO2 reductie te realiseren. Dan is het natuurlijk beter om hiermee nu aan de slag te gaan en goed voorbereid te zijn.

Benieuwd hoe wij concreet kunnen helpen om ook bij jouw bedrijf tot CO2 prestatieverbeteren in je primaire processen te komen? We helpen je graag met een CO2 awareness workshop. Neem contact met me op voor meer informatie:

Bron:
Voordewereldvanmorgen.nl

LinkedIn
Facebook
Twitter

Delivering New Horizons

Benieuwd geworden? We maken graag kennis!
Scroll to Top

Diensten

Sectoren