Klantcase – ontwikkelen van een zonnepark

Versnelling en reductie van complexiteit in het ontwikkelen van een zonnepark

Wereldwijd zonneparken ontwikkelen op industriële schaal is een complex proces waarin veel verschillende mensen met elkaar moeten samenwerken. Vanuit onze expertise rondom procesoptimalisatie weten wij hoe een dergelijk proces beter en sneller kan. Bij een van onze klanten hebben we geholpen om het proces veel sneller en minder complex te maken.

We waren in staat om scherpe stage gates in het proces te definiëren en de interfaces inhoudelijk helder te omschrijven. Daardoor waren er minder herstelwerkzaamheden door fouten nodig en werd de doorlooptijd van het ontwikkeltraject van de zonneparken significant verkort. Op die manier leveren we als HillFive ook een bijdrage aan de energietransitie.

Scroll to Top

Diensten

Sectoren