Strategie vertaling in de praktijk: Een verdieping hoe OKR en OGSM zorgen voor effectieve realisatie van strategische doelen

Organisaties worden uitgedaagd op steeds meer vlakken om competitief te blijven in de markt. In de top van bedrijven worden strategische keuzes gemaakt als antwoord op de veranderende wereld. Maar zoals we in onze vorige blog al hebben benoemd, is het vertalen van strategie naar uitvoering vaak de grootste uitdaging voor organisaties om daadwerkelijk de geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Dit is mede te verklaren doordat het organiseren van een effectieve dialoog over doelen niet altijd even makkelijk. Op papier zijn strategische doelstellingen vaak mooie volzinnen die resoneren met het hoofddoel om een bedrijf te laten groeien. Alleen hoe zorg je ervoor dat deze doelen concreet vertaald worden naar de dagelijkse praktijk? En hoe zorg je voor focus tijdens de uitvoering wanneer je meerdere grote strategische doelen hebt geformuleerd? Vergelijk het met je eigen goede voornemens aan het begin van het jaar. Vol goede moed formuleren we mooie en uitdagende plannen voor onszelf. Alleen als je geen concrete keuzes maakt om dagelijks bewust te werken aan het realiseren van deze doelen, verwatert vaak de helft na een paar maanden. Dit zien wij ook vaak gebeuren binnen organisaties en afdelingen.

Twee methodes die steeds meer aan populariteit winnen om effectief strategie uit te voeren, zijn Objectives and Key Results (OKR) en de Objective, Goals, Strategies, en Measures (OGSM) aanpak. Laten we eens dieper ingaan op hoe deze methodes bijdragen aan het behalen van strategische doelen.

Objectives and Key Results (OKR)

OKR biedt een gestructureerde aanpak om doelen te formuleren en de voortgang te meten. Het begint met het stellen van ambitieuze en meetbare doelstellingen (Objectives), die vervolgens worden ondersteund door specifieke en meetbare resultaten (Key Results).

Het onderscheidende kenmerk van OKR is de nadruk op transparantie en wendbaarheid. Door doelen publiekelijk te delen binnen de organisatie, wordt een cultuur van openheid en verantwoording gecreëerd. Bovendien worden doelstellingen en resultaten per kwartaal geëvalueerd om waar nodig strategieën aan te passen aan externe en interne veranderingen.

OKR blinkt uit in zijn vermogen om teams te motiveren en te richten op gemeenschappelijke resultaten. Het zorgt voor een duidelijke lijn van verbondenheid tussen individuele inspanningen en organisatiedoelen, wat essentieel is voor het realiseren van strategie.

In de praktijk hebben wij bij klanten OKR vooral gebruikt om teams bewust te maken van de gemeenschappelijke doelen en resultaten waar ze samen aan werken. Dit was vooral waardevol op momenten dat teams te lang blijven hangen in semantische discussies over wat een strategisch doel precies inhoudt. Door OKR in te zetten konden deze discussies doorbroken worden door op een relatief simpele manier te focussen op de gemeenschappelijke resultaten die gelinkt konden worden aan een bepaald doel. Op deze manier werd de focus verlegd van het doel naar met welke meetbare resultaten het doel volgens de medewerkers behaalt zou zijn.  

Objective, Goals, Strategies, en Measures (OGSM)

OGSM biedt een gestructureerde aanpak die begint met het formuleren van kwalitatieve doelstellingen (Objectives) en deze vervolgens opdeelt in specifieke meetbare doelen (Goals). Vervolgens worden kwalitatieve strategieën (Strategies) geïdentificeerd om deze doelen te bereiken, en ten slotte worden meetbare maatregelen (Measures) vastgesteld om de voortgang te evalueren.

Wat OGSM onderscheidt, is de diepgaande focus op het definiëren van strategieën en maatregelen die direct zijn gekoppeld aan de gestelde doelen. Hierdoor biedt OGSM een gedetailleerd raamwerk dat organisaties helpt bij het opstellen van actieplannen en het meten van de effectiviteit ervan. In de praktijk zien we dat men vaak alle doelen die mogelijk zijn graag willen opnemen in hun strategie. OGSM zorgt echter voor een stok achter de deur doordat de methode men dwingt tot het stellen van prioriteiten.

OGSM blinkt uit in het faciliteren van gestructureerde besluitvorming. Door het stellen van concrete doelen en het formuleren van specifieke strategieën en maatregelen, wordt een helder traject uitgestippeld naar het behalen van strategische doelen. In plaats van dat iedere manager de doelen van diens afdeling voorop stelt, weet de manager hoe de doelstellingen bijdragen aan het grotere doel. OGSM is dus heel erg nuttig voor het cascaderen van doelen door de organisatie heen.

De meerwaarde van OKR en OGSM

Hoewel OKR en OGSM verschillende benaderingen vertegenwoordigen, kunnen ze synergetisch werken om organisaties te helpen hun strategische doelen te bereiken. OKR legt de nadruk op transparantie, wendbaarheid en motivatie, terwijl OGSM excelleert in gedetailleerde planning, prioritering en gestructureerde uitvoering.

Door OKR te integreren, wordt de transparantie vergroot, wat het voor teams gemakkelijker maakt om zich te verbinden met de organisatiedoelen. OGSM biedt op zijn beurt de gedetailleerde planningsstructuur die nodig is om de strategieën en maatregelen effectief te implementeren.

Deze twee methodes hebben wij gebruikt om met elkaar om de tafel te zitten om onze strategie te bepalen en tot uitvoering te brengen. OGSM heeft gezorgd voor de vertaling van het vijfjarenplan naar jaarlijkse strategische doelstellingen en maatregelen om te implementeren. Door het gebruik van de wendbaarheid van OKR, hebben wij wel ieder kwartaal een herijkingssessie om te toetsen of onze doelstellingen nog relevant zijn. We maken dus een combinatie van beide methoden. Uiteindelijk is immers niet de methode bepalend, maar wat je er mee doet en hoe je het implementeert.

In conclusie bieden OKR en OGSM organisaties een krachtige combinatie om strategische doelstellingen te behalen. Het draait niet alleen om het stellen van doelen, maar ook om het creëren van een duidelijk pad met meetbare resultaten, strategieën en maatregelen. Met deze twee methodes aan boord kunnen organisaties met succes strategie vertalen naar tastbare resultaten.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Delivering New Horizons

Benieuwd geworden? We maken graag kennis!
Scroll to Top

Diensten

Sectoren