Optimalisatie voor de verkoop van uw assets

Wilt u de waarde van uw assets maximaliseren voordat u  ze verkoopt?

Bij HillFive zijn we zeer ervaren in het optimaliseren van onder andere energie centrales. Onze klanten waarderen ons voor het maximaliseren van de output en EBITDA.

Typisch vinden wij een verborgen operationeel potentieel tussen 2 -10%. Dit kan voortkomen uit een verhoging van de output (elektriciteit) en/of een vermindering van de input (grondstoffen) om dezelfde output te realiseren. Als u wilt dat uw verborgen potentieel wordt gereflecteerd in de waarde van uw asset, dan is HillFive uw partner.

Biomass powerplant

Welk type assets verbeteren we en waar hebben we deze verbeteringen gerealiseerd? In dit specifieke geval hebben we het over energie centrales, meer specifiek centrales die biomassa of afval verbranden. HillFive heeft ruime ervaring  in het verbeteren van dit soort centrales.

Wat maakt ons uniek?

Met dit  type  centrales heeft HillFive een beproefde methode ontwikkeld voor het vinden en ontsluiten van uw verborgen potentieel. Onze aanpak begint met een diagnostische fase waarin we de volgende analyses combineren:

  • (historische) data-analyse,
  • sweet spot-optimalisatie van de verbrandingsoven,
  • onderhoudsbenchmarking.

Deze fase wordt afgesloten met een gedetailleerd rapport over het verbeterpotentieel en een projectplan om deze voordelen te realiseren. Onze manier van werken kenmerkt zich door het zo snel mogelijk verbinding maken met uw lokale team. Dan dragen we onze kennis over om het leerproces in een stroomversnelling te brengen, dit is tevens een van onze basisprincipes. We willen dat de nieuwe kennis deel uit gaat maken van de vaardigheden van uw mensen. Na het opstellen van de business case starten we de implementatiefase, waarin we nauw samenwerken met uw medewerkers om het geïdentificeerde potentieel om te zetten in meetbare besparingen. Door de nauwe band die in de diagnostische fase is ontstaan, zijn we in staat om de business case in korte tijd te realiseren.

Met onze unieke aanpak hebben we het verborgen potentieel van verschillende energie centrales in Europa blootgelegd. We hebben bewezen dat de geprognotiseerde operationele voordelen correct zijn, aangezien we deze voordelen tijdens verschillende implementaties hebben gerealiseerd.

Voordelen die we bereikt hebben, liggen in de orde van grootte van 10% van de bottom-line kostenreductie. Terwijl we tegelijkertijd ook een top-line groei van 5% hebben gerealiseerd. De voordelen worden meestal bereikt door het veranderen van de manier van werken en het creëren van real-time inzicht in de belangrijkste facetten voor een stabieler verbrandings-proces. Onze aanpak minimaliseert de CapEx-uitgaven, wat een grote positieve impact heeft op uw EBITDA.

HillFive geeft niet alleen analyses en advies. Wij staan pal achter het blootgelegde verbeteringspotentieel en zijn bereid om een Pay by Realisation-schema te hanteren bij het doorvoeren van de veranderingen en het opleveren van de business case.

Als u meer wilt weten, neem dan contact met ons op.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Delivering New Horizons

Benieuwd geworden? We maken graag kennis!
Scroll to Top

Diensten

Sectoren