Hoe gaat HillFive om met verschillende methodes zoals Agile, Design Thinking en Lean?

Design Thinking, Lean (Six Sigma), Lean Start-up en Scrum het zijn allemaal termen die je vast regelmatig voorbij hoort komen. Het zijn methodes om (voornamelijk) problemen op te lossen. Zeker in de consultancy wereld zijn ze erg bekend. Zo zijn er verschillende consultancy bureaus die erg Lean gericht werken, ook ontstaan er steeds meer bureaus die volgens Design Thinking werken. Wij als HillFive werken met meerdere van deze methodes afhankelijk van de klantsituatie. Wat is nou eigenlijk het verschil en wanneer gebruik je welke methode?

 

Introductie van de methodes

Om dit uit te leggen eerst een korte introductie van de verschillende methodes:

Design Thining:

Design Thinking is de beste methode om complexe problemen gebruiksvriendelijk op te lossen en om nieuwe innovatieve ideeën te vinden vanuit een ander perspectief.

Lean (Six Sigma):

Lean Six Sigma is een manier om in het proces verspilling te reduceren en is de beste methode om bestaande processen te optimaliseren.

Lean Start-up:

Met de Lean Start-up methode is het doel om valide businessmodellen te ontwikkelen door middel van het testen van hypotheses en ideeën.

Scrum:

Agile is een framework dat zorgt voor de snelle ontwikkeling van nieuwe producten en features. Agile gebruik je het beste om continu producten door te ontwikkelen.

 

Wanneer pas je welke methode toe?

Nu een beetje duidelijk is wat de methodes inhouden, kunnen we kijken naar wanneer je welke methode kunt gebruiken. HillFive gebruikt alle vier de methodes, afhankelijk van het project en de situatie. Elke methode lost problemen op, de vraag is echter: wat voor soort probleem is het? Is het een kwaliteit/ proces gedreven probleem, dan is Lean uiterst geschikt. Is het een ontwikkeling efficiëntie gedreven probleem, dan is Agile een goed framework om dit te verbeteren. En is het een gebruikers probleem, of wil je het probleem innovatief oplossen, dan is Design Thinking de methode. Wil je een nieuw concept introduceren, dan gebruik je Lean Start-up om te voorkomen dat het concept faalt.

Om een beeld te krijgen hier een aantal voorbeelden:

Als de klantvraag is om de hoeveelheid mislukte productie te reduceren, dan gebruiken we Lean om het proces te optimaliseren. Merken we dat een klant vaak zijn project doelen niet haalt omdat er veel verschillende projecten lopen en er geen overzicht is, dan introduceren we een Agile manier van werken. Loopt een klant tegen een complex probleem aan waar al Lean wordt gebruikt en een goede Agile werkwijze staat, dan is Design Thinking een geschikte manier om het echte probleem te achterhalen en daar oplossingen voor te bedenken. Er kan dan tenslotte een onderliggend probleem aan de hand zijn waar de gebruikers/ uitvoerders in het proces tegenaan lopen. Is er een nieuw concept, maar weet de klant niet hoe hij dit kan laten slagen, dan gebruiken we een Business Model Canvas van de Lean Start-up.

 

Waar in een proces past welke methode?

Een andere manier om de verschillen uit te leggen is door te kijken naar de ontwikkeling en dus de volwassenheid van een product.

Industrieën creëren producten. Voordat ze op de markt komen lopen die een proces door, van concept en business model, naar product dat in een proces wordt geproduceerd. In het algemeen kun je per fase aangeven welke methode het meest geschikt is. Om een concept te ontwikkelen wil je het juiste probleem oplossen. Om dit te kunnen doen heb je kennis van de gebruiker nodig (Design Thinking). Daarnaast ga je, door zo veel mogelijk out-side the box te denken, ideeën voor producten ontwikkelen om dit probleem op te lossen (Design Thinking). Om dit concept te concretiseren kun je goed een Business Model Canvas ontwerp gebruiken (Lean Start-up tool). Vervolgens gaat het gekozen idee uitgewerkt worden startend van een minimal viable product, tot een final product (Agile). Dit final product wordt geïmplementeerd en een proces wordt opgezet. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te maken gebruiken we Lean.

Zoals je ziet hebben alle methodes een andere focus. De ene methode hoeft de andere dus niet uit te sluiten. Sterker nog, ze kunnen juist elkaar heel goed opvolgen. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om bepaalde tools van verschillende methodes te gebruiken in een andere methode. Stel je wilt de productie optimaliseren met Lean, dan kan een Kanban bord (Agile) daar zeker ook bij helpen.

 

HillFive begeleidt transformatie via het HillFive Transformatiehuis, waarin ‘Verbetering’, ‘Innovatie’ en ‘Groei’ de drie grote pijlers zijn. Binnen deze pijlers passen wij de verschillende methodes van Agile en Design Thinking en Lean toe. Ben je geïnteresseerd hoe we jouw probleem zouden aanpakken? Neem dan contact op met Wietze, via wietze.fabriek@hillfive.nl of 0031 6 4676 8984.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Borgen

Een duurzaam resultaat waarborgen we door commitment, nieuwe routines en vaardigheden 

Lees verder

Bedenken

We creëren de beste change-aanpak voor jouw organisatie en maken dit meetbaar 

Lees verder

Delivering New Horizons

Benieuwd geworden? We maken graag kennis!
Scroll to Top

Diensten

Sectoren