De kracht van intervisie

wietze-handshakeDe sleutel tot succes is het vermogen jezelf aan te passen aan je omgeving. Een voorwaarde is dat je persoonlijke strategie helder is en je inzicht hebt in je eigen sterke en zwakke punten. Om tot een gerichte actie over te kunnen gaan, en dat is vaak moeilijk, is intervisie een krachtig middel dat je meer helderheid en houvast zal geven.

Ken jezelf 

Wat ik altijd moeilijk heb gevonden is het objectief kijken naar mezelf. Mijn zwakke punten probeer ik vaak niet te zien en naar de achtergrond te drukken. Ik ben nu toch succesvol en het gaat toch goed? Toch moet ik erkennen dat ik nu veel dichter bij mezelf sta doordat ik ben gaan ondernemen en enkele goede vrienden me op dit radicaal nieuwe pad hebben gezet. Ze zijn de confrontatie met me aangegaan zonder eigen belang en met het risico onze vriendschap op het spel te zetten, want ik kan nogal overtuigd van mezelf zijn.

Belangeloos?

In je bedrijf kom je weinig collega’s tegen die jou echt willen helpen. Er is bijna altijd een context en een persoonlijk belang van waaruit gehandeld wordt. Feedback zegt dan ook vaak meer over de gever dan over de ontvanger. Iedereen heeft sterke en zwakke punten ook al zijn de laatste moeilijk te herkennen en aanvaarden voor veel mensen. Succesvol zijn betekent ook je eigen mindere kanten goed kunnen zien, deze omarmen voor wat ze zijn en hulp zoeken. De hulp kan alleen komen als je in staat bent de echte hulpvraag te stellen.

Waarom?

Binnen HillFive hebben we een speciale intervisie methodiek ontwikkeld die je echt kan helpen jezelf te zijn. De methodiek leidt tot heftige resultaten en altijd tot verbinding met jezelf, met nieuwe wegen en inzichten.

Typische hulpvragen die we de afgelopen jaren met diverse ondernemers en managers hebben behandeld zijn:

  • Ik heb het bedrijf hier zelf helemaal opgezet en het wordt nu zo groot dat ik anderen moet vragen me te helpen, hoe doe ik dat want ik wil doorgroeien naar meer vestigingen?
  • Ik ben zo druk met mijn werk dat ik niet meer aan belangrijke dingen toe kom zoals de business strategie. Hoe creëer ik ruimte om dit wel te kunnen?
  • Ik weet dat het anders moet en loop vast maar kan zelf de uitgang niet vinden.
  • We zitten met meerdere directieleden niet op één lijn en hoe ik mijn best ook doe ik kan de richting niet veranderen. Het kost me steeds meer energie.
  • Hoe zorg ik nu voor draagvlak voor mijn visie? De mensen lijken het echt niet te snappen en pakken het niet op.
  • Wat wil ik nu echt en wat werkt echt? Uitbreiden, uitkopen, outsourcen? Ik verzuip in de daily business.

Hoe?

Met onze intervisiemethodiek weten we de setting zodanig te creëren dat je na 4 uur fris met nieuwe inzichten het weekend in gaat. We doen dit door het aan tafel zetten van doorgewinterde experts, een interactief proces en een open vragen methodiek. De intervisie vindt plaats op vrijdagmiddag zodat je echt met een vol hoofd het weekend in kunt gaan. We laten je daarna niet los maar zorgen voor een landingsgesprek en reflectie. Dit vindt vaak ook nog plaats met degene waar je in de intervisie een echte klik mee hebt of die je op een nieuw spoor heeft gezet. Het mooie is dat de middag zo open is dat het echt jouw verhaal wordt. Niemand zal je gaan vertellen wat je moet gaan doen en je zorgt zelf dat je met de volgende traptrede bezig gaat in plaats van te proberen in één keer op de zolder te springen. Incrementele verbetering, geborgd vanuit wie je echt bent. De deelnemers aan de intervisie komen voornamelijk uit andere organisaties en branches dan die van jou. Vaak heeft een andere branche een probleem al eens eerder getackeld en kan deze leerervaring overgedragen worden. Het zijn zeer ervaren deelnemers met directiefuncties die zelf ook nogal wat persoonlijke ontwikkelstappen hebben doorgemaakt en hier graag inzicht in geven.

Tijdens de intervisie ga je er even doorheen en dat is confronterend, echter de beloning is daarna prachtig en geeft je nieuwe energie en moed voor de volgende stap.

 

LinkedIn
Facebook
Twitter

Meet HillFive

HillFive supports organisations with challenges at the core of their strategy. We are driven by growth and improvement. Our customers value us for our breakthrough

Lees verder

Delivering New Horizons

Benieuwd geworden? We maken graag kennis!
Scroll to Top

Diensten

Sectoren