Klantcase – Change management in de energietransitie

Energietransitie vraagt effectief Change Management

De energietransitie vraagt meer flexibiliteit van traditionele energieproducenten. Om de versnelde omschakeling naar biomassa te faciliteren hebben we bij één van onze energieklanten een veranderprogramma opgezet en begeleid. Met het MT hebben we nagedacht over het verhaal van de organisatie door een zogenaamde ‘compelling story’ op te stellen rondom de energietransitie. Daarnaast hebben we workshops begeleid om concrete doelen voor de korte en lange termijn te formuleren die de energietransitie mogelijk maken. Bovendien hebben we mensen getraind in Lean principes, zodat ze de doelen op een steeds efficiëntere manier konden bereiken (lees hier verder over onze Lean aanpak). Op die manier creëerden we verandering met draagvlak in de organisatie en een versnelling in het realiseren van hun doelen in de energietransitie.

Een andere stap in de energietransitie is het bepalen van goede, meetbare doelen. Dat doen we met OGSM. Lees hier het verhaal van TenneT.

 

Scroll to Top

Diensten

Sectoren