Klantcase – Optimalisatie in de metaalindustrie

Productieproblemen oplossen met Lean

Bij een van onze klanten in de metaalindustrie waren er problemen in de productie. De bestelde producten kwamen vaak te laat aan bij de klant en regelmatig was de kwaliteit van de geleverde producten onvoldoende. Dit veroorzaakte lange doorlooptijden van het proces en hoge tussenvoorraden. Om het tij te keren hebben we een aantal Lean workshops gedaan met verschillende afdelingen om het probleem te verduidelijken. Daarna hebben we met de mensen samen heldere regels opgesteld met betrekking tot levertijden en de hoeveelheid voorraad die aangehouden mocht worden. Bovendien hebben we de productieplanning hierop afgestemd. Dit resulteerde in een verlaging van de doorlooptijd, hogere leverbetrouwbaarheid en een daling van de tussenvoorraden die een beslag op het werkkapitaal legden.

Lees meer over onze kijk op procesoptimalisatie.

Scroll to Top

Diensten

Sectoren