Klantcase – Herstructurering voor efficiëntie

Efficiëntere energieopwekking door capaciteitsmanagement bij vijf waterkrachtcentrales

Een van onze klanten beheerde een aantal waterkrachtcentrales, die nog niet optimaal efficiënt werkten. De operationele organisatie van deze klant was van oorsprong zo ingericht dat iedere waterkrachtcentrale zijn eigen team had voor Storing & Onderhoud. Onderzoek toonde aan dat de efficiency met 10% verbeterd kon worden wanneer de resources voor alle centrales vanuit één centrale pool gepland en aangestuurd zouden kunnen worden.

Op basis van analyses van de capaciteitsvraag vanuit de storing & onderhoud afdeling heeft HillFive de lokale afdelingen samengevoegd. Na het trainen van de benodigde skills bij de medewerkers is een nieuw sturingsconcept ontworpen en ingevoerd. Door intensieve betrokkenheid van de medewerkers draait het concept nu naar volle tevredenheid en is de productiviteit conform verwachting gestegen.

Scroll to Top

Diensten

Sectoren