Hans Spitsbaard: “De ervaring leert me dat we heel veel potentieel…”

Hoe kan ik de mensen in deze organisatie helpen om hun verbeterpotentieel ten volle te benutten? In al het werk wat ik doe is die vraag mijn drive.

De ervaring leert dat we heel veel potentieel niet meer zien, terwijl er juist zoveel mogelijk is.

Om dit potentieel bloot te leggen en organisaties in staat te stellen om zelfstandig Prestatieverbetering te realiseren heb ik eind 2014 samen met Wietze Fabriek HillFive opgericht.

HillFive is onstaan uit onze gezamenlijke visie dat er veel meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht. Deze mogelijkheden zijn de kern van HillFive: Prestatieverbetering realiseren. Aan de hand van onze integrale aanpak helpen we onze klanten prestaties te realiseren die vaak voor aanvang van het project onmogelijk werden geacht.

Ik geloof erin dat we dit met onze klanten kunnen bereiken wanneer wij contact weten te maken met de mensen en de essentie van het bedrijf. Dat moet altijd het vertrekpunt zijn.

Door grondige analyses en indringende gesprekken maken we het verbeterpotentieel zichtbaar. Zicht op dit potentieel leidt tot enthousiasme, energie en de wil om te verbeteren. We optimaliseren processen en ontwikkelen de medewerkers waarbij we een concrete business case realiseren. Op deze manier borgen we continue prestatieverbetering in de organisatie

In de onderstaande film (2 min.) volgt een nadere kennismaking met Wietze en mijzelf.

Heb je vragen naar aanleiding van de film dan nodig ik je uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Wil je weten waar je bedrijf nu staat op het gebied van Prestatieverbetering? Vul dan de ZelfScan in en ontvang geheel vrijblijvend een rapport met persoonlijk advies.

Tot ziens en Happy Improving!

LinkedIn
Facebook
Twitter

Delivering New Horizons

Benieuwd geworden? We maken graag kennis!
Scroll to Top

Diensten

Sectoren