Klantcase – A3 Management en Lean

A3 management voor het oplossen van problemen

Een onderdeel van Lean is het continu verbeteren van processen. Om gericht processen te verbeteren gebruiken wij ‘A3 management’ om tot gestructureerde oplossingen te komen. We begeleiden probleemoplossers die op een gestructureerde manier duurzaam problemen willen oplossen. Kenmerkend aan deze aanpak is dat er thema’s worden gekozen waarbij er een duidelijke opdrachtgever is binnen de organisatie. Wij begeleiden het proces om tot de verbetering te komen door coaching van zowel opdrachtgever als de probleemoplosser. Door deze werkwijze ontstaat er een verbeterde communicatie, hogere impact van de verbetering en grote mate van eigenaarschap voor het op te lossen vraagstuk. Zie hieronder een voorbeeld van een A3, zoals beschreven in het boek: Managing to Learn – Using the A3 Management Process to Solve Problems, Gain Agreement, Mentor and Lead, door John Shook. Lees voor meer informatie de blog over problemen oplossen.

Scroll to Top

Diensten

Sectoren